Handelsbetingelser

Fliserens

Opmåling

Opgaver hvor priser og tilbud fastsættes pr. m2 og/eller højde bruges kundens egen indberetning af m2 og/eller højde til at sammensætte tilbuddet.

Der vil blive foretaget en opmåling af Dansk Rens inden opgavens færdiggørelse. Dette gøres for at sikre et så præcist tilbud for at matche den korrekte pris for at tilfredsstille begge parter i arbejdet, Dansk Rens og Kunden.

Dato og tidspunkt

Du får altid en præcis dato fliserens, så du ved hvilken dato vi kommer og opstarter arbejdet.

Vi kan ikke give et præcist tidspunkt, så i stedet vil du få et tidsinterval vi kommer indenfor.

Dette vil typisk være:

 • 7-9
 • 11-13

Hvad skal gøres inden vi kommer?

Der er forskellige ting som du skal sørge for inden planlagte opstartsdato

Adgang til vandudtag og vandtryk

Vi skal have adgang til vandudtag/-hane hvor vandtrykket optimalt er mindst 8 liter pr. 30 sek.

Du kan teste vandtrykket ved at lave vandudtaget/-hanen køre for fuld kraft i 30 sekunder ned i en spand. Efter de 30 sekunder kan du se hvor mange liter der er i spanden.

Max 30 m. mellem bil og vandudtag

Vores bil skal kunne være tæt på vandudtaget – Der skal gerne ikke være mere end 30 m mellem vandudtag og bil.

Kunden har derfor pligt til at sørge for dette er muligt, da arbejdet ellers besværliggøres og muligvis ikke kan udføres.

Ryddet arealer og afdækket inventar

Husk at få fjernet al løst inventar, som f.eks. mindre krukker og havemøbler. Større og fast inventar kan vi godt arbejde rundt om.

Det sviner og sprøjter en smule når vi arbejder, så sørg for at overdække eller fjerne inventar eller andet som ikke skal rammes af f.eks. vand fra vores arbejde. Vi anbefaler at rykke dem mindst 10 meter væk fra områderne der udføres arbejde på.

Klar overgang mellem græs og fliser

Undgå græs går ind over fliser og areal, der skal renses. Lav en tydelig kant med spade eller hobbykniv. Dette er for at undgå grimme overgange mellem græs og fliser.

Ryd område for ukrudt

Sørg for at rydde området for store mængder ukrudt. Mos og mindre mængder ukrudt langs fuger kan vores maskine og arbejde godt fjerne.

Vejrforhold

Regn og/eller voldsom blæst kan besværliggøre arbejdet.

I tilfælde af vejrforhold, hvor arbejdet ikke er muligt, bliver du straks kontaktet med henblik på at aftale en ny dato.

Imprægnering kræver tørvejr og mindst 5 grader – Vi holder dig opdateret, hvis vejrforholdene ser dårlige ud ift. imprægnering.

Det samme gælder fugesand, som skal udfejes i tørvejr.

Aflysning

I tilfælde af kunde ønsker at aflyse aftalt arbejde, så skal dette ske 48 timer før aftalte dato og tidspunkt for opstart af arbejde.

Aflyser kunden mindre end 48 timer før aftalte dato og tidspunkt vil der blive opkrævet betaling for 20 % af samlede tilbudspris.

Betaling

Efter udført arbejde fremsendes faktura over e-mail med betalingsbetingelserne netto 5 dage.

Erstatning / Indsigelser

 1. Udskridning af fliser

En flisebelægning kan med tiden skride mere eller mindre ud pga. voldsom regnskyl, biltrafik m.m. Vores rensning fjerner de fleste former for vækst(ukrudt f.eks.) mellem fugerne og efter rensning vil brede fuger være tydelige og det kan ses om fliserne har rykket sig. Dansk Rens kan ikke holdes ansvarlig for udskridning af fliser

 1. Stoppet kloak eller dræn

Når vi renser fjernes jord, ukrudt og mos fra fugerne og overfladen, hvor det forventes en del af dette vil ryge sammen med vandet ned i kloakken. Sjældent vil dette være et problem med at den stoppes af vandet og det der ryger med. Det er kundens ansvar at kloakering og dræn kan håndtere den øgede belastning fra arbejdet. Har du dog en kloak eller dræn som stoppes let, så skal I meddele dette inden planlagte udførelsesdato.

 1. Flytning af inventar

Kunden er selv ansvarlig for at flytte inventar og lign. væk fra områderne som skal renses.

 1. Utæt hane efter arbejde

Vi kan arbejde med indendørs vandudtag fra f.eks. køkken. Enkelte udtag er tætnet med en forpakning og ældre pakninger kan efter arbejde give en minimal utæthed. Kunden er selv ansvarlig for at tjekke op på dette og evt. stille en dryppebakke under efter arbejde. Bliver vores egen medarbejder opmærksom på det, så vil vi informere kunden om det og give besked på at få den tætnet.

Hvis der er problemer med vandhane efter arbejde, så kan vi ikke holdes ansvarlige for dette. Normale vandhaner der er sat rigtigt op(ny og tætnet) vil ikke gå i stykker af vi sætter kobling på. Det er kundens eget ansvar og løbende vedligeholde vandhanen.

 1. Slanger gennem hus

Skal vi igennem hus eller andre indendørs forhold med vores, så er det kundens ansvar og have dækket gulvet til med f.eks. tæpper, hvis gulvet skal beskyttes fra vores slanger. Dansk Rens kan ikke stilles til ansvar for ridser i gulv og lign.

 1. Vask af facade

Efter udført rens vil vi evt. vaske facade af hvis der er kommet skidt og snavs på den. Dette udføres med lavt tryk. Har facaden frostsprængninger eller luft under malingen vil dette kunne risikere og ryge af. Dansk Rens er ikke ansvarlig for at reparere evt. skade eller lign.

 1. Indsigelser til arbejde

Har du indsigelser omkring arbejdet er det påkrævet at det sker senest 24 timer efter udførsel af arbejde. Dette for at vi evt. kan få udbedret mangler.

 1. Adgang til vand

Kunden er ansvarlig for vi har adgang til vand og kunden dækker selv udgiften for den mængde vand som bruges til opgaven. Vores maskiner sidder i bil eller trailer. Fra bil eller trailer kan vi bruge ca. 40-50 m slange til at montere på vandudtaget. Mest optimalt er der ikke længere end 30 m.

Er der længere end 40-50 m mellem stedet kunden har sørget for vi kan holde og vandudtag, så skal vi kontaktes hurtigst muligt, da vi i så fald ikke kan udføre opgaven.

 1. Vandskader og indtræg af vand

Dansk Rens kan ikke stilles til ansvar for indtrængen af vand før, under og efter arbejdet.

Kunden skal derfor være opmærksom på at ikke er flg:

 • Utætheder omkring vinduer og facade
 • Vand ikke kommer ind under døren ved f.eks. skur eller kælder.

Er der elektronik eller fast inventar der ikke tåler vand, så gør os opmærksom på det. I så fald vil vores medarbejder med stor forsigtighed rense omkring de pågældende områder med elektronik eller fast inventar.

10. Vores arbejde kan fjerne mos, flisepest og grønne alger – Dog kan det ikke fjerne:

Græs mellem fugerne – Vores arbejde fjerner meget af det, men vi kan ikke garantere at det hele vil være væk.

Kørespor fra biler – Kørespor fra biler i f.eks. indkørsler kræver speciel kemi og arbejde for at fjerne. Dette kan vores arbejde ikke fjerne. Til tider har det sat sig så dybt i flisen, at flisen er nødsaget til at blive erstattet med ny.

Sorte lav – Sorte lav befinder i flisernes porer. Disse kan vi ikke garantere at fjerne, dog kan vores behandling(rens og desinficering) nedbryde og bekæmpe dem en del, dog ikke noget vi kan garantere er helt væk. Vores erfaring at efter 1/2 til 1 år kan de fjernes helt, dog med forbehold for intensiteten og mængden af deres angreb.

 1. Flisernes tilstand under og efter afrensning og desinficering – Da fliser har forskellig porøsitet der med tiden forværres ligesom en træterrasse bliver blød og mørner med tiden. En mekanisk afrensning kan/bør ikke ødelægge eller på anden måde skade en sund flise. Efter en afrensning vil en porøs mineralsk overflade kunne genkendes, da overfladens tilsmudning ikke længere er tilstede. Enkelte fliser kan være ramt af frostsprængninger eller begyndende smuldring, hvilket er tydeligt efter en gennemført og udført afrensning
 2. Svimmingpool – Vi vil arbejde med stor forsigtighed i områder omkring swimmingpool for at minimere at snavs og andet skal havne i poolen. Det er kundens eget ansvar og fjerne evt. snavs der bundfalder i poolen efter udført arbejde. Dansk Rens er ikke ansvarlig for skader eller opfølgende skader i/eller omkring swimmingpool.
 3. Farveforskel på fliser Fliser som er overdækket, fx under carport, er ikke udsat for syreregn og slides derfor ikke på samme måde som fliserne udenfor. De bibeholder derfor den pæne, slebne og glatte overflade som de har fra produktion i langt flere år end fliserne der ikke står under overdækning. Fliserne ude foran har derfor altid en mere nubret og slidt overflade som virker mere ru. Nogle, men ikke alle fliser, har en lidt mørkere overflade fra produktion og derfor kan dette ses mere tydeligt efter en rens. Vi kan ikke rense denne overflade væk. Farveforskel på granit kan i nogle tilfælde blive en smule mørkere efter imprægnering. Under carporte og overdækninger kan fliserne forekomme mere mørke, da de ikke er bleget af solen. Der kan under carporte forekomme mørke kørespor, dette skyldes asfalt og gummi fra dæk på bilen.

Træterrasserens

Opmåling

Opgaver hvor priser og tilbud fastsættes pr. m2 og/eller højde bruges kundens egen indberetning af m2 og/eller højde til at sammensætte tilbuddet.

Der vil blive foretaget en opmåling af Dansk Rens inden opgavens færdiggørelse. Dette gøres for at sikre et så præcist tilbud for at matche den korrekte pris for at tilfredsstille begge parter i arbejdet, Dansk Rens og Kunden.

Dato og tidspunkt

Du får altid en præcis dato fliserens, så du ved hvilken dato vi kommer og opstarter arbejdet.

Vi kan ikke give et præcist tidspunkt, så i stedet vil du få et tidsinterval vi kommer indenfor.

Dette vil typisk være:

 • 7-9
 • 11-13

Hvad skal gøres inden vi kommer?

Der er forskellige ting som du skal sørge for inden planlagte opstartsdato

Adgang til vandudtag og vandtryk

Vi skal have adgang til vandudtag/-hane hvor vandtrykket optimalt er mindst 8 liter pr. 30 sek.

Du kan teste vandtrykket ved at lave vandudtaget/-hanen køre for fuld kraft i 30 sekunder ned i en spand. Efter de 30 sekunder kan du se hvor mange liter der er i spanden.

Max 30 m. mellem bil og vandudtag

Vores bil skal kunne være tæt på vandudtaget – Der skal gerne ikke være mere end 30 m mellem vandudtag og bil.

Kunden har derfor pligt til at sørge for dette er muligt, da arbejdet ellers besværliggøres og muligvis ikke kan udføres.

Ryddet arealer og afdækket inventar

Husk at få fjernet al løst inventar, som f.eks. mindre krukker og havemøbler. Større og fast inventar kan vi godt arbejde rundt om.

Det sviner og sprøjter en smule når vi arbejder, så sørg for at overdække eller fjerne inventar eller andet som ikke skal rammes af f.eks. vand fra vores arbejde. Vi anbefaler at rykke dem mindst 10 meter væk fra områderne der udføres arbejde på.

Klar overgang mellem græs og fliser

Undgå græs går ind over fliser og areal, der skal renses. Lav en tydelig kant med spade eller hobbykniv. Dette er for at undgå grimme overgange mellem græs og fliser.

Vejrforhold

Regn og/eller voldsom blæst kan besværliggøre arbejdet. I tilfælde af vejrforhold, hvor arbejdet ikke er muligt, bliver du straks kontaktet med henblik på at aftale en ny dato.

Imprægnering kræver tørvejr og mindst 5 grader – Vi holder dig opdateret, hvis vejrforholdene ser dårlige ud ift. imprægnering.

Aflysning

I tilfælde af kunde ønsker at aflyse aftalt arbejde, så skal dette ske 48 timer før aftalte dato og tidspunkt for opstart af arbejde.

Aflyser kunden mindre end 48 timer før aftalte dato og tidspunkt vil der blive opkrævet betaling for 20 % af samlede tilbudspris.

Betaling

Efter udført arbejde fremsendes faktura over e-mail med betalingsbetingelserne netto 5 dage.

Erstatning / Indsigelser

 1. Træterrasse tilstand efter rens

Det er vigtigt og pointere at en rens ikke kan sammenlignes med en slibning. Slibning kommer dybere end en rens, hvor kun overflade af træet renses. Vi kan derfor ikke garantere at træet vil stå ensartet efter en rens. 

Dansk Rens tilbyder ikke slibning.

 1. Udseende og farveforskel

Over tid kan træ mørne og blive blødt, da det er et levende materiale. Træ er forskelligt alt efter sort og kvalitet.

Farven vil med tiden ændre sig i overfladen og hvor dybt det er gået er umuligt og sige noget om. Især regn og sol har en faktor i dette.

Ved rens kan vi derfor ikke garantere at den oprindelige farve i træet forekommer efter udført arbejde. Har træet fortsat en mørk eller grå farve i overfladen efter udført arbejde, så vil det måske være nødvendigt med en slibning, som Dansk Rens ikke kompenserer for. Alger og snavs kan gøre det svært og vurdere om en rens kan klare opgaven eller om der skal én slibning til.

Dansk Rens tilbyder ikke slibning.

 1. Olie

Tidligere oliering af træ vil suge sig ned i træet og arte sig forskelligt alt efter løbende vedligeholdelse og hvor meget træet har suget.

Vi kan kun vurdere træets overflade og ikke konstatere hvad der ligger under den beskidte overflade af alger og snavs.

 1. Rejsning af træ

Rensning af træterrasse kan få træet til at rejse sig. I tilfælde af hårdt og velbevaret træ er det dog minimalt hvor meget det kan rejse sig. Rejsningen er relativ ift. træsort, hvor mørnet det er, alder og hård/blødt træ.

Vores medarbejder behandler træet med den største forsigtighed og udfører arbejdet med stor grundighed, men da der er mange forskellige faktorer ift. rens af træterrasse f.eks. alder og tidligere oliering, så kan det være svært og vurdere slutresultatet på forhånd.

 1. Stoppet kloak eller dræn – Når vi renser fjernes jord ukrudt og mos fra overfladen, hvor det forventes en del af dette vil ryge sammen med vandet ned i kloakken. Sjældent vil dette være et problem med at den stoppes af vandet og det der ryger med. Det er kundens ansvar at kloakering kan håndtere den øgede belastning fra arbejdet. Har du dog en kloak eller dræn som stoppes let, så skal I meddele dette inden planlagte udførelsesdato. 
 1. Flytning af inventar

Kunden er selv ansvarlig for at flytte inventar og lign. væk fra områderne som skal renses.

 1. Utæt hane efter arbejde

Vi kan arbejde med indendørs vandudtag fra f.eks. køkken. Enkelte udtag er tætnet med en forpakning og ældre pakninger kan efter arbejde give en minimal utæthed.

Kunden er selv ansvarlig for at tjekke op på dette og evt. stille en dryppebakke under efter arbejde.

Bliver vores egen medarbejder opmærksom på det, så vil vi informere kunden om det og give besked på at få den tætnet. Hvis der er problemer med vandhane efter arbejde, så kan vi ikke holdes ansvarlige for dette. Normale vandhaner der er sat rigtigt op(ny og tætnet) vil ikke gå i stykker af vi sætter kobling på. Det er kundens eget ansvar og løbende vedligeholde vandhanen.

 1. Slanger gennem hus

Skal vi igennem hus eller andre indendørs forhold med vores, så er det kundens ansvar og have dækket gulvet til med f.eks. tæpper, hvis gulvet skal beskyttes fra vores slanger. Dansk Rens kan ikke stilles til ansvar for ridser i gulv og lign.

 1. Vask af facade

Efter udført rens vil vi evt. vaske facade af hvis der er kommet skidt og snavs på den. Dette udføres med lavt tryk.

Har facaden frostsprængninger eller luft under malingen vil dette kunne risikere og ryge af. Dansk Rens er ikke ansvarlig for at reparere evt. skade eller lign.

 1. Indsigelser til arbejde

Har du indsigelser omkring arbejdet er det påkrævet at det sker senest 24 timer efter udførsel af arbejdet. Dette for at vi evt. kan få udbedret mangler.

 1. Adgang til vand

Kunden er ansvarlig for vi har adgang til vand og kunden dækker selv udgiften for den mængde vand som bruges til opgaven.

Vores maskiner sidder i bil eller trailer. Fra bil eller trailer kan vi bruge ca. 40-50 m slange til at montere på vandudtaget. Mest optimalt er der ikke længere end 30 m.

Er der længere end 40-50 m mellem stedet kunden har sørget for vi kan holde og vandudtag, så skal vi kontaktes hurtigst muligt, da vi i så fald ikke kan udføre opgaven.

 1. Vandskader og indtræg af vand

Dansk Rens kan ikke stilles til ansvar for indtrængen af vand før, under og efter arbejdet.

Kunden skal derfor være opmærksom på at ikke er flg:

 • Utætheder omkring vinduer og facade
 • Vand ikke kommer ind under døren ved f.eks. skur eller kælder.

Er der elektronik eller fast inventar der ikke tåler vand, så gør os opmærksom på det. I så fald vil vores medarbejder med stor forsigtighed rense omkring de pågældende områder med elektronik eller fast inventar.

Algebehandling

Dato og tidspunkt

Du får altid en præcis dato fliserens, så du ved hvilken dato vi kommer og opstarter arbejdet.

Vi kan ikke give et præcist tidspunkt, så i stedet vil du få et tidsinterval vi kommer indenfor.

Dette vil typisk være:

 • 7-9
 • 11-13

 

Hvad skal gøres inden vi kommer?

Der er forskellige ting som du skal sørge for inden planlagte opstartsdato

Adgang til vandudtag og vandtryk

Vi skal have adgang til vandudtag/-hane hvor vandtrykket optimalt er mindst 8 liter pr. 30 sek.

Du kan teste vandtrykket ved at lave vandudtaget/-hanen køre for fuld kraft i 30 sekunder ned i en spand. Efter de 30 sekunder kan du se hvor mange liter der er i spanden.

Max 30 m. mellem bil og vandudtag

Vores bil skal kunne være tæt på vandudtaget – Der skal gerne ikke være mere end 30 m mellem vandudtag og bil.

Kunden har derfor pligt til at sørge for dette er muligt, da arbejdet ellers besværliggøres og muligvis ikke kan udføres.

 

Ryddet arealer og afdækket inventar

Husk at få fjernet al løst inventar, som f.eks. mindre krukker og havemøbler. Større og fast inventar kan vi godt arbejde rundt om.

Det sviner og sprøjter en smule når vi arbejder, så sørg for at overdække eller fjerne inventar eller andet som ikke skal rammes af f.eks. vand fra vores arbejde. Vi anbefaler at rykke dem mindst 10 meter væk fra områderne der udføres arbejde på.

I tilfælde af algebehandling af tag skal vi have adgang til begge sider af taget

Forløb for service

Hele processen kan du også læse på vores hjemmeside: https://danskrens.dk/services/algebehandling/

 

Går jeres tagrender til fælles eller separat kloak?

Det er vigtigt og få afklaret inden opstart af arbejdet. Du kan kontakte din kommune om du har fælles eller separat kloakering.

Ved fælles kloakering må Neutralon Algemiddel gerne gå direkte i nedløbet. Ved separat kloakering er det et lovkrav at overskudsmaterialet bliver opsamlet. Dette gøres ved at tagrenderne proppes og vandet opsamles (her kommet et tillæg på 1000 kr. inkl. moms)

Vejrforhold

Regn og/eller voldsom blæst kan besværliggøre arbejdet.

I tilfælde af vejrforhold, hvor arbejdet ikke er muligt, bliver du straks kontaktet med henblik på at aftale en ny dato.

Aflysning

I tilfælde af kunde ønsker at aflyse aftalt arbejde, så skal dette ske 48 timer før aftalte dato og tidspunkt for opstart af arbejde.

Aflyser kunden mindre end 48 timer før aftalte dato og tidspunkt vil der blive opkrævet betaling for 20 % af samlede tilbudspris.

Betaling

Efter udført arbejde fremsendes faktura over e-mail med betalingsbetingelserne netto 5 dage.

En behandling er ikke nok

En behandling er i de fleste tilfælde nok til at fjerne alger og mos. Dog er enkelte tage så medtaget af alger og mos, at det kræver mere end en behandling.

Henvend dig gerne, hvis vi skal vurdere om dit tag muligvis kræver mere end en behandling for at fjerne al mos og alger.

Tagrenderens

Dato og tidspunkt

Du får altid en præcis dato fliserens, så du ved hvilken dato vi kommer og opstarter arbejdet.

Vi kan ikke give et præcist tidspunkt, så i stedet vil du få et tidsinterval vi kommer indenfor.

Dette vil typisk være:

 • 7-9
 • 11-13

 

Hvad skal gøres inden vi kommer?

Der er forskellige ting som du skal sørge for inden planlagte opstartsdato

Max 30 m. mellem bil og strømudtag

Vores bil skal kunne være tæt på strømudtaget – Der skal gerne ikke være mere end 30 m mellem strømudtag og bil.

Kunden har derfor pligt til at sørge for dette er muligt, da arbejdet ellers besværliggøres og muligvis ikke kan udføres.

Ryddet arealer

Husk at få fjernet al løst inventar, som f.eks. mindre krukker og havemøbler, så vi har fri adgang til tagrender.

Adgang til strøm

Vi skal have adgang til ind- eller udendørs strøm til vores udstyr.

Forløb for service

Hele processen kan du også læse på vores hjemmeside: https://danskrens.dk/services/tagrenderens/

Vejrforhold

Regn og/eller voldsom blæst kan besværliggøre arbejdet.

I tilfælde af vejrforhold, hvor arbejdet ikke er muligt, bliver du straks kontaktet med henblik på at aftale en ny dato.

Aflysning

I tilfælde af kunde ønsker at aflyse aftalt arbejde, så skal dette ske 48 timer før aftalte dato og tidspunkt for opstart af arbejde.

Aflyser kunden mindre end 48 timer før aftalte dato og tidspunkt vil der blive opkrævet betaling for 20 % af samlede tilbudspris.

Betaling

Efter udført arbejde fremsendes faktura over e-mail med betalingsbetingelserne netto 5 dage.

Facaderens

Opmåling

Opgaver hvor priser og tilbud fastsættes pr. m2 og/eller højde bruges kundens egen indberetning af m2 og/eller højde til at sammensætte tilbuddet.

Der vil blive foretaget en opmåling af Dansk Rens inden opgavens færdiggørelse. Dette gøres for at sikre et så præcist tilbud for at matche den korrekte pris for at tilfredsstille begge parter i arbejdet, Dansk Rens og Kunden.

Dato og tidspunkt

Du får altid en præcis dato facaderens, så du ved hvilken dato vi kommer og opstarter arbejdet.

Vi kan ikke give et præcist tidspunkt, så i stedet vil du få et tidsinterval vi kommer indenfor.

Dette vil typisk være:

 • 7-9
 • 11-13

Hvad skal gøres inden vi kommer?

Der er forskellige ting som du skal sørge for inden planlagte opstartsdato

 1. Adgang til vandudtag og vandtryk

Vi skal have adgang til vandudtag/-hane hvor vandtrykket optimalt er mindst 8 liter pr. 30 sek.

Du kan teste vandtrykket ved at lave vandudtaget/-hanen køre for fuld kraft i 30 sekunder ned i en spand. Efter de 30 sekunder kan du se hvor mange liter der er i spanden. 

 1. Max 30 m. mellem bil og vandudtag

Vores bil skal kunne være tæt på vandudtaget – Der skal gerne ikke være mere end 30 m mellem vandudtag og bil.

Kunden har derfor pligt til at sørge for dette er muligt, da arbejdet ellers besværliggøres og muligvis ikke kan udføres.

 1. Ryddet arealer og afdækket inventar

Husk at få fjernet al løst inventar, som f.eks. mindre krukker og havemøbler. Større og fast inventar kan vi godt arbejde rundt om.

Det sviner og sprøjter en smule når vi arbejder, så sørg for at overdække eller fjerne inventar eller andet som ikke skal rammes af f.eks. vand fra vores arbejde. Vi anbefaler at rykke dem mindst 10 meter væk fra områderne der udføres arbejde på.

 1. Kontaktperson på projektet

Da facaderens er en større opgave ift. planlægning og udførsel kræver vi at der tilknyttes en kontaktperson fra kunden, som vi kan kontakte før/under/efter arbejdet.

 1. Varsling og information

Vi planlægger arbejdet i så god tid som muligt, så der kan varsles om udførsel til beboer og øvrige aktiver i området. Deudover sikrer det at der kan varsles om lukning af vinduer og luftspjæld. Kunden står for varslingen, medmindre andet aftales med Dansk Rens.

 1. Afspærring

Sørg for at afspær parkering og øvrigt der kan forhindre at vi kan komme til facaden. Dette for at sikre vi kan udføre arbejde, samt vores lift kan komme rundt.

Vejrforhold

Regn og/eller voldsom blæst kan besværliggøre arbejdet.

I tilfælde af vejrforhold, hvor arbejdet ikke er muligt, bliver du straks kontaktet med henblik på at aftale en ny dato.

Imprægnering kræver tørvejr og mindst 5 grader – Vi holder dig opdateret, hvis vejrforholdene ser dårlige ud ift. imprægnering.

Aflysning

I tilfælde af kunde ønsker at aflyse aftalt arbejde, så skal dette ske 48 timer før aftalte dato og tidspunkt for opstart af arbejde.

Aflyser kunden mindre end 48 timer før aftalte dato og tidspunkt vil der blive opkrævet betaling for 20 % af samlede tilbudspris.

Betaling

Efter udført arbejde fremsendes faktura over e-mail med betalingsbetingelserne netto 5 dage.

Erstatning / Indsigelser

 1. EL omkring huset

Det er kundens ansvar, at alt EL omkring bygningen er fjernet eller forsvarligt beskyttet. Det gælder fx overvågningskameraer, el-skabe og lignende. Det må forventes at området omkring facaden vil blive udsat for vand, og vi påtager os ikke ansvar for evt. skader i den sammenhæng.

 1. Stoppet kloak eller dræn

Når vi renser fjernes alger og skidt fra facaden, hvor det forventes en del af dette vil ryge sammen med vandet ned i kloakken. Sjældent vil dette være et problem med at den stoppes af vandet og det der ryger med. Det er kundens ansvar at kloakering kan håndtere den øgede belastning fra arbejdet. Har du dog en kloak eller dræn som stoppes let, så skal I meddele dette inden planlagte udførelsesdato.

 1. Flytning af inventar

Kunden er selv ansvarlig for at flytte inventar og lign. væk fra områderne som skal renses.

 1. Utæt hane efter arbejde

Vi kan arbejde med indendørs vandudtag fra f.eks. køkken. Enkelte udtag er tætnet med en forpakning og ældre pakninger kan efter arbejde give en minimal utæthed. Kunden er selv ansvarlig for at tjekke op på dette og evt. stille en dryppebakke under efter arbejde. Bliver vores egen medarbejder opmærksom på det, så vil vi informere kunden om det og give besked på at få den tætnet.

Hvis der er problemer med vandhane efter arbejde, så kan vi ikke holdes ansvarlige for dette. Normale vandhaner der er sat rigtigt op(ny og tætnet) vil ikke gå i stykker af vi sætter kobling på. Det er kundens eget ansvar og løbende vedligeholde vandhanen.

 1. Slanger gennem hus

Skal vi igennem hus eller andre indendørs forhold med vores, så er det kundens ansvar og have dækket gulvet til med f.eks. tæpper, hvis gulvet skal beskyttes fra vores slanger. Dansk Rens kan ikke stilles til ansvar for ridser i gulv og lign.

 1. Indsigelser til arbejde

Har du indsigelser omkring arbejdet er det påkrævet at det sker senest 24 timer efter udførsel af arbejdet. Dette for at vi evt. kan få udbedret mangler.

 1. Adgang til vand

Kunden er ansvarlig for vi har adgang til vand og kunden dækker selv udgiften for den mængde vand som bruges til opgaven. Vores maskiner sidder i bil eller trailer. Fra bil eller trailer kan vi bruge ca. 40-50 m slange til at montere på vandudtaget. Mest optimalt er der ikke længere end 30 m.

Er der længere end 40-50 m mellem stedet kunden har sørget for vi kan holde og vandudtag, så skal vi kontaktes hurtigst muligt, da vi i så fald ikke kan udføre opgaven.

 1. Vandskader og indtræg af vand

Dansk Rens kan ikke stilles til ansvar for indtrængen af vand før, under og efter arbejdet.

Kunden skal derfor være opmærksom på at ikke er flg:

 • Utætheder omkring vinduer og facade
 • Vand ikke kommer ind under døren ved f.eks. skur eller kælder.

Er der elektronik eller fast inventar der ikke tåler vand, så gør os opmærksom på det. I så fald vil vores medarbejder med stor forsigtighed rense omkring de pågældende områder med elektronik eller fast inventar.

 1. Efter vi har renset

I nogen tilfælde må der påregnes en vinduespudsning efter vi har renset facaden.

Vi passer på miljøet

Vi benytter udelukkende danskproducerede miljøgodkendte produkter

Vi kører på hele Sjælland 

Kontakt os allerede idag og book tid. Vi glæder os til at hjælpe dig.

ADRESSE

Industrivænget 8
4622 Havdrup

CVR: 32680704

Dataansvarlig

ÅBNINGSTIDER KONTOR

Mandag - Torsdag: 08.00 - 15.00
Fredag: 08.00 - 13.00
Lørdag & Søndag: Lukket

TELEFON: DØGNÅBEN

KONTAKT INFO

Telefon nr.:
+45 82 82 44 44

E-mail:
info@danskrens.dk

FØLG OS

     

RING TIL OS

SEND OS EN MAIL